logo siene

Workshop

Mijn rakubak

Eigengemaakte glazuren waar het accent vooral op de kleur van de glazuur ligt die bekomen wordt door de reductie en niet zozeer de craquelé die men algemeen verwacht van rakuglazuren en ook beter gekend is.
Procedure :lk bak de werken, tot 41 cm een eerste maal m mijn elektrische oven. De afwerking gebeurt m mijn raku oven. (Grotere werken in de gasoven} Om de speciale effecten te bekomen met mijn glazuren moet de oven tot 1 040 °C gestookt worden. Van zodra de oven de gewenste temperatuur bereikt heeft, schakel ik het gas uit en haal ik de stukken onmiddellijk uit om ze te reduceren in een ton. Er mogen zich maximaal 3 stukken bevinden in de oven om ze met de optimale t° in de ton te kunnen plaatsen. Heb 3 tonnen dus maximaal 3 werken kunnen ideaal behandeld worden en ook 3 maximaal wegens de tijd gezien het zeer vlug afkoelt.
In de ton bevindt er zich onderaan een klein beetje schaveling en rondom in de hoogte krantenpapier. Als het stuk erin geplaatst wordt, is het ongeveer nog 1 000 °. De inhoud van de ton brandt onmiddellijk, maar wordt direct afgesloten van de zuurstof zodat het vuur terug gedoofd wordt. Na twee minuten wordt het deksel opgelicht en dan whoom... het schiet terug in vlam. De ton wordt dan terug afgesloten gedurende tien minuten. Na tien minuten wordt het werk in koud water gedompeld om zo de kleuren te fixeren. Op het werk zie je dikwijls hoe de vlammen langs het werk likten. Alle punten moeten gerespecteerd geworden zijn om tot het gewenste resultaat te komen.

Primitief bakken

Afwerken met siggilata,voor de gladde huid van de klei en sulfaten voor de kleuren. De werken worden in feite afgewerkt zonder glazuur en hebben toch een speciaal warm kleurengamma. Deze methode van werken maakt mij wel afhankelijk van moeder natuur, alhoewel een super groot regenscherm ook wonderen kan doen als het werkelijk moet. Ideaal is wel de droge zomerperiode voor de lagere luchtvochtigheid..
Ik heb een vaste oven gebouwd met vuurvaste stenen om zonder veel voorbereiding een oven te kunnen opstarten. Onderaan komt er laagje schaveling met zeezout en kopersulfaat. De werken die vooraf bewerkt zijn met sulfaten worden op deze laag gelegd met hout tussen de werkjes. De werkjes worden meestal met de bodem naar boven gelegd. Wat op de bodem ligt, kan zwarte vlakken bekomen. Op deze plaats is er kans op reductie. De zwarte vlekken zijn dus niet door de koemest zoals vroeger altijd gezegd werd. (ik deed in de tijd mijn boodschappen bij de boer op de weide om de koeievlaaien op te halen, alzo is bewezen dat dit niet hoeft om die zwarte vlakken te bekomen). Het zout geeft rode wolken op het werk, maar daarvoor moeten er vlammen op het werk kunnen inwerken. De mooiste effecten worden bekomen als de oven werkelijk minimum 1000° C bereikt. De kern van de vlammen is zelfs warmer. Om de oven tot de gewenste t° te krijgen, moet de oven voldoende zuurstof krijgen voor de vlugge verbranding. Ik stapel de oven ongeveer 1 meter hoog boven de werken met hout papier en karton. Veelal gebruik ik lampenolie om het op gang te krijgen. Na ongeveer 3 uur is de oven bijna uitgebrand en is de t° zo'n 700°C. Dat is het moment dat ik de werken uithaal, liefst of best met een masker voor de gassen die vrijkomen van de sulfaten. De werkjes worden dan eventueel nabehandeld met paardenhaar of donsveertjes. Het paardenhaar brandt slechts in op 600 °C, want als het werk kouder is, moet men het bijwarmen met de bunsenbrander. Als men de oven volledig laat afkoelen zoals mij geleerd werd, moet men teveel energie steken in de werken en opnieuw warmen tot 600 °C met de risico's aandien. Ik leerde ook vroeger op de workshops dat de oven eenmaal brandend, toegezet moest worden om zo trager te bakken, maar dan kwam de t° niet zo hoog, tot 1000° C, wat heel belangrijk is voor de intense kleuring. De intense kleuring kwam dan door de bunzenbrander (de hete kern van de vlam deed het werk'!) De finale afwerking gebeurt met boen- of bijenwas. Na veel experimenteren heb ik doende mijn eigen manier van werken opgebouwd en na het veelvuldig werken op mijn manier krijg je een unieke kennis die in geen enkel boek of vaktiidschrift te vinden is !!